Kirf-Kontinuum

Esperanto in Emden

Zebastjan Esperante

Schon während meines Studiums 2004/2005 konnte ich recht erfolgreich Esperanto an der FH unterrichten. Insgesamt erwarben damals etwa 100 Studenten einen Einblick in diese faszinierende, lebendige und relativ schnell erlernbare Sprache. Derzeit führe ich regelmäßig seit 2008 jedes Semester Esperanto-Kurse mit großem Erfolg an der FH in Emden durch.

FH-Kurs

An der FH finden Esperanto-Grundkurse im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit statt. Mehr Infos hier

 

Informoj en Esperanto

Saluton kara vizitanto!

Jen nur kelkaj koncizaj informoj pri mi en Esperanto, ĉar mi kiel kutime estas sufiĉe okupata pri diversaj aferoj. En Aŭgusto 2010 mi finis la studfakon "'Majstro' sociala laboro kaj sano en la kunteksto de socia kohereco (kunligiteco)". La titolo de mia 'majstra' laboraĵo estas "Eblecoj kaj limoj de planlingvo por la prosperigo de socia kohesio (kunligiteco) je la ekzemplo de Esperanto". Do en Aŭgusto 2010 mi ricevis la "majstran gradon" ("Master of Arts") per tiu laboraĵo.

Mi jam diplomiĝis kiel socilaboristo / socipedagogo (Fakaltlerneje) kun la temo "Esperanto - Ĉu kontribuo por la realigo de la Agendo 21?" (vidu ĉi tie).

Loĝas mi en la havenurbeto Emden'  ĉe la norda maro, nordokcidente en Germanujo, en la regiono Orientfrislando apud Nederlando. Mi naskiĝis en 1977 kaj Esperantistiĝis en 2002. En 2004 mi staĝis en Bona Espero, Brazilo. Inter 2013 ĝis 2017 mi estis la prezidanto de la Germana Esperanto Asocio. Mi laboras en la altlernejo Emden/Leer en Emden kiel scienca kunlaboranto por amaskomunikila pedagogio, lernado per elektronikaj rimedoj (ekzemple per la reto) kaj Esperanto (Studentoj de mia fakultato pri socilaboro kaj sano rajtas elekti Esperanton por plenumi devigan lingvokurson unusemestran).

Se vi volas scii pli pri mi aŭ viziti Emden' (mi estas gastiganto en Pasporta Servo), vi volonte kontaktu min! Vi trovas miajn aktualajn kontakteblecojn ĉe kirf.tel.

Cetere: Mi ankaŭ Esperantistigis la informojn pri la bunkrobildo en Emden'. Rigardu ĝin!

 

 

 

 

 

 

 

-- [[PageModified]] --